קטע מהעבודה

מהו הקשר בין חברים עבריינים להתנהגות עבריינית של היחיד?

מטרת עבודה זו היא להצביע על הקשר בין הקבוצה העבריינית לעבריינות היחיד תוך כדי "השענות" על תיאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית של אדווין סאתרלנד  ומאמרים מחקריים הנוגעים בתיאוריה מפרספקטיבות שונות, וכן לבחון את התפתחות התיאוריה והמחקר בנושא.

עבודה זו תציג ותבקר את התיאוריה של סאתרלנד אשר מסבירה את הקשר בין חברים עבריינים והתנהגות עבריינית של היחיד, תסקור מאמרי מחקר מהשנים האחרונות שעושים שימוש בתיאוריה ומסבירים דרכה את הקשר בין חברים עבריינים והתנהגות עבריינית.

עבודה זו תציג ותבקר את המתודולוגיה שבה נעשה שימוש להסברת התיאוריות ההתחברות הדיפרנציאלית והקשר בין חברים עבריינים לעבריינות, בנוסף תציג את המצב הנוכחי של המחקר ביחס לתיאוריה ההתחברות הדיפרנציאלית והקשר בין הקבוצה  העבריינית והתנהגות עבריינית.


תוכן עניינים

מבוא
פרק א'

-          תיאורית ההתחברות הדיפרנציאלית ועקרונותיה

-          מדוע נשתמש בתיאוריה של סאתרלנד על מנת להסביר את הקשר בין חברים עבריינים לבין התנהגות עבריינית של המתבגר?

-          האם סאתרלנד היה הראשון לטעון "העברייניות היא התנהגות נלמדת"?

-          שלושת השינויים שהרחיבו את הקונספט של תיאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית.

     פרק ב'

-          ביקורת על תיאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית

-          מדוע למרות אותה מידת חשיפה , האחד יהיה עבריין והשני לא?

     פרק ג'

-          תיאורית הפיקוח החברתי של הירשי

-          ביקורת על תיאורית הפיקוח החברתי

-          תיאורית האינטגרציה של THORNBERRY (1987)

      פרק ד'

-          מאמרים מחקריים הנוגעים בתיאורית ההתחברות הדיפרנציאלית מפרספקטיבות שונות

-          ביקורת כלפי המחקרים המוקדמים

-          מגמות כלליות במחקרים שעסקו בקשר בין עבריינות היחיד לחברים עבריינים

-          ביקורת על המחקרים

   פרק ה'

-          מתודולוגיה

-          האם המדגם , אוכלוסיית המחקר ושיטת המחקר אכן עונים על צורכי המחקר?

-          סיכום ומסקנות

      פרק ו'

-          מעון גיל עם

-          שילוב טכניקת "הערכה עצמית" עם "כלכלת האסימונים" לטיפול בעבריינות נוער

     ביבליוגרפיה

     נספח

פרטים נוספים

סמינריון איכותני אלימות  נוער

מק"ט

880004

מספר עמודים

43

מספר מילים

15348

מספר מקורות בעברית

2

מספר מקורות באנגלית

13

מחיר (כולל מע"מ)

299


אפשרויות תשלום

אפשרויות התשלום לרכישת החומר האקדמי הם: כרטיסי האשראי המוכרים בארץ מכל הסוגים, PayPal, או העברה בנקאית (בתיאום טלפוני מראש ) 24 שעות ביממה.
מיד לאחר ביצוע ואישור התשלום העבודה תשלח למיל שהוזן בעת הרכישה. לתיאום תשלום דרך הטלפון ניתן להתקשר לטלפון מספר: 052-4041788