תקציר

שאלות ותשובות של עבודות שמסכמת קורס שלם בנושא תרופות ביולוגיות מתאים לסקירת ספרות בנושא הנ"ל או לפתרונות שאלות בתחום.


תוכן עניינים

השאלות:

שאלה מס' 1 ממחקרים שנעשו בשנים האחרונות מתברר שתאים סרטניים ממקורות היסטולוגיים שונים מבטאים על שטח הפנים מולקולות ספציפיות שגורמות לדיכוי פעילותם של תאי T בדומה למגנון הידוע שבו 1-PDL ו- 2-PDL נקשרים לרצפטור PD1 וגורמים לדיכוי הפעילות של תאי T אפקטוריים. נבחרתם להוביל צוות מחקר אשר תפקידו לזהות ולאפיין חלבוני בקרה חדשים כאלו ולפתח כנגדם טיפולים יעילים. תאר/י את האסטרטגיה הניסויית שתאפשר זיהוי ואיפיון של מולקולות אלו ומהן הגישות האפשריות למניעת פעילות הדיכוי שלהם על התאים האפקטוריים.

שאלה מס' 2 במעבדת מחקר התגלה רצפטור )קולטן( חדש והליגנד שלו. בניסויים שבוצעו בעכברים התברר שקישור הליגנד לרצפטור מעורר תגובות דלקתיות ברקמות שונות. עוד התגלה שקישור הליגנד לרצפטור מעורר שרשרת תהליכים ביוכימיים המובילים בסופו של דבר לאקטיבציה של תאי B .כשחקרו את הקורלציה בין רמת הביטוי של הליגנד באוכלוסיה של חולי לופוס הסתבר שרמת ביטוי הקולטן נמצאה גבוהה פי 100 באוכלוסיה של בני אדם בעלי נטייה גנטית למחלה האוטואימונית הנ"ל. בקרב החוקרים התעורר ויכוח על אופי ומנגנון הפעולה של מערכת הליגנד רצפטור שהתגלתה. חלקם טענו שיש במערכת פוטנציאל לפיתוח של מולקולות ביולוגיות חדשות כנגד המחלה הקשה. הצע דרכים לפיענוח מנגנון הפעולה של המערכת הנ"ל תוך בחינת הנקודות הבאות: א. הצע/י מערכת מחקרית VITRO IN שתבדוק ותוכיח את מנגנון הפעולה של מערכת הליגנד-רצפטור המתוארת תוך פירוט של 3-2 ניסויי מפתח על מנת להגיע למטרה זו

ב. כיצד תיישמו את המימצאים שהתגלו במבחנה )מסעיף א'( למערכת מחקרית בחיות ניסוי )VIVO IN)

ג. מה לדעתך הקשר בין מנגנון הפעולה של הליגנד-רצפטור הנ"ל והמחלה האוטואימונית הספציפית שבה יש ביטוי ביתר של הקולטן

ד. לאור מנגנון הפעולה שהוצא על ידך האם יש למערכת פוטנציאל לפיתוח תרופתי, באיזה צורה ייבדק פוטנציאל זה ואיזה סוג של מולקולה תפותח

ה. לאור הממצאים הנל הכן תקציר של חצי עמוד שיסכם את הממצאים והפוטנציאל של המערכת שיוצג לקרן הון סיכון במטרה לשכנעם להשקיע בפרויקט

שאלה מס' 3 אבולוציה מולקולרית במבחנה באמצעות SHUFFLING DNA הוכחה כאסטרטגיה טובה להנדסת חלבונים שמשמשת במערכות מחקריות ויישומיות רבות. צוות חוקרים מחליט לישם את השיטה בשתי מערכות של חלבונים על מנת לפתח דור חדש של מולקולות ביולוגיות שייקשרו באפיניות גבוהה ביותר לרצפטור שמעורב בהתמיינות של תאי כבד ליצירה של תאי לבלב מסוג בטא )cells pancreatic b .)רעיון החוקרים הוא שקישור המולקולה הביולוגית לרצפטור יעודד את התמיינות תאי כבד לתאי לבלב חדשים אשר יפרישו אינסולין ולפיכך האסטרטגיה הזו של רפואה רגרנטיבית יתייצר תאים חדשים במקום התאים שניזוקו בתהליך הדלקתי שנוצר בסכרת מסוג 1( סכרת נעורים(. קבוצה אחת של חוקרים פיתחה ליגנד חדש לרצפטור והשניה פיתחה נוגדן כנגדו.


א. מה המנגנון הביולוגי שהליגנד והנוגדן צריכם לתווך בקישור לרצפטור

ב. מה הדרישות ממערכת הניסוי שעל החוקרים למלא על מנת שיוכלולבצע את התהליכים הדרושים לפיתוח כל אחת מהמולקולות

ג. תאר/י מערכת ניסיונית שבאמצעותה יצליחו החוקרים במטרתם

ד. מי לדעתך יצליח לפתח את המולקולה האפינית והפעילה ביותר,קבוצת הליגנד או קבוצת הנוגדן ? הסבר/' ונמק/י את בחירתך

פרטים נוספים

עבודה לסיכום הקורס בתרופות ביולוגיות

מק"ט

880072

מספר עמודים

10

מספר מילים

2507

מספר מקורות בעברית

0

מספר מקורות באנגלית

2

מחיר (כולל מע"מ)

299 ₪


אפשרויות תשלום

אפשרויות התשלום לרכישת החומר האקדמי הם: כרטיסי האשראי המוכרים בארץ מכל הסוגים, PayPal, או העברה בנקאית (בתיאום טלפוני מראש ) 24 שעות ביממה.
מיד לאחר ביצוע ואישור התשלום העבודה תשלח למיל שהוזן בעת הרכישה. לתיאום תשלום דרך הטלפון ניתן להתקשר לטלפון מספר: 052-4041788