קטע מהעבודה

התפקיד של מנהל בית הספר הינו תפקיד מורכב, שדורש ממנו הרבה מאמצים, כולל הנהגת תהליכי חינוך, נטילת אחריות על תהליך ההוראה והלמידה, עיצוב תמונת העתיד של בית הספר וכו' (Leithwood & Riehl, 2003). המנהל כמנהיג שם דגש על שמירה על יחסים של כבוד ושיתוף פעולה בתוך בית הספר, מתנהג בכבוד כלפי כלל האנשים בבית הספר: מורים, תלמידים והורים, ופועל לפיתוח המערכת החינוכית תוך כדי פיקוח על ביצועיה. הספרות מתייחסת לשני סגנונות מנהיגות: מנהיגות מעצבת ומנהיגות מתגמלת, שעליהם ארחיב בהמשך העבודה. המנהיגות של מנהל בית הספר נמצאה כבעלת השפעה משמעותית על אקלים בית הספר. אקלים בית ספרי מהווה את הסביבה האנושית שבתוכה פועלים אנשי בית הספר, שמתייחסת לאיכות ואופי של חיי בית הספר (John, 2017). אקלים בית הספר מושפע מכמה גורמים. אחד הגורמים המשמעותיים בעיצוב אקלים בית הספר הינו תפקידו של מנהל בית הספר כמנהיג. נמצא כי מנהל תומך, מעודד, נותן כבוד לאחרים, ומפתח יחסים של אמון, ביטחון ושיתוף פעולה בין כלל האנשים בבית הספר, הוא תורם בכך ליצירת אקלים בית ספר חיובי שבתורו מעלה את רמת המוטיבציה המחויבות ושביעות הרצון של המורים, תורם להצלחת התלמידים בלימודים, ומפחית את רמת האלימות בבית הספר . (סרג'ובאני, 2002)


תוכן עניינים

1.מבוא                 

1.1 ציפיות מחקריות

1.2 החשיבות והרציונל בבחירת הנושא

2. סקירת ספרות

2.1 מנהיגות המנהל בבית הספר 

2.2 גישות הניהול קלאסיות ומודרניות בארגון.      

2.3 אקלים בית ספרי     

2.4 מוטיבציה

3.שאלת המחקר

3.1 מטרת המחקר

3.2 הגדרת משתנים

4.השערות המחקר

5.זירת המחקר

6.מתודולוגיה

6.1 שיטת איסוף הנתונים

7.תוצאות              

7.1 מאפיינים תיאורטיים של המשתנים    

7.2 הקשר בין מנהיגות מעצבת לבין הנעה, מוטיבציה ותפוקה של העובדים  

7.3 תיאור המשתתפים (שיטה)   

8.סיכום ומסקנות   

8.1 חוזקות ומגבלות המחקר

8.2 רעיונות למחקרי המשך        

9.מקורות

10.נספח שאלוני המחקר

פרטים נוספים

סמינריון בנושא הקשר בין סגנון מנהיגות מעצבת לבין מוטיבציה בקרב מורים בבית הספר.

מק"ט

880091

מספר עמודים

29

מספר מילים

6302

מספר מקורות בעברית

13

מספר מקורות באנגלית

3

מחיר (כולל מע"מ)

249 ₪


אפשרויות תשלום

אפשרויות התשלום לרכישת החומר האקדמי הם: כרטיסי האשראי המוכרים בארץ מכל הסוגים, PayPal, או העברה בנקאית (בתיאום טלפוני מראש ) 24 שעות ביממה.
מיד לאחר ביצוע ואישור התשלום העבודה תשלח למיל שהוזן בעת הרכישה. לתיאום תשלום דרך הטלפון ניתן להתקשר לטלפון מספר: 052-4041788