קטע מהעבודה

האקלים הארגוני נחקר רבות לאורך השנים במחקרים קודמים, שחקרו בעיקר את ההשפעה של האקלים הארגוני על ממדים שונים אצל העובדים, כגון שביעות הרצון, רמת המחויבות, המוטיבציה, והנטייה שלו לעזוב את מקום העבודה. המחקר הנוכחי בוחן את הקשר בין תפיסת האקלים הארגוני על ידי העובד, לבין נטיית העובד לעזוב את מקום העבודה ושביעות הרצון שלו מהעבודה. במחקר השתתפו 30 מורים, מבית ספר נזירות פררנססקניות, אשר מילאו שלושה שאלונים שבודקים את תפיסתם לאקלים הארגוני, שביעות הרצון שלהם מהארגון, ונטייתם לעזוב את מקום העבודה. הממצאים מעידים על קשר שלילי בין האקלים הארגוני לבין נטיית העובדים לעזוב את מקום העבודה, וקשר חיובי בין האקלים הארגוני לבין שביעות הרצון של העובדים. ממצאים אלו מצביעים על החשיבות הרבה לאקלים הארגוני ותרומתו להצלחת כלל הארגון.


תוכן עניינים

1.פרק ראשון..................................................................................................................... 4

1.1 מבוא.......................................................................................................................... 4

1.2 מטרת המחקר:............................................................................................................ 4

1.3 החשיבות והרציונל בבחירת הנושא:.............................................................................. 4

2.פרק שני סקירת ספרות................................................................................................... 5

2.1 אקלים ארגוני :........................................................................................................... 5

2.2 מחויבות לארגון........................................................................................................... 5

2.3 כוונות עזיבת עבודה :.................................................................................................. 7

2.4 סיבות לנטיות עזיבה :.................................................................................................. 8

2.5 שביעות רצון בעבודה :................................................................................................. 8

2.6 שביעות רצון מורים בעבודה:........................................................................................ 9

2.7 הקשר בין האקלים הארגוני הטוב לשביעות רצון בעבודה וכוונת עזיבה :......................... 9

3.פרק שלישי מתודולוגיה:................................................................................................ 11

3.1 שאלת המחקר:.......................................................................................................... 11

3.2 ההשערות:................................................................................................................. 11

3.3 המשתנים:................................................................................................................. 11

3.4שיטת הדגימה............................................................................................................. 12

3.5 מערך המחקר............................................................................................................ 12

3.6 המדגם...................................................................................................................... 12

4. ממצאים...................................................................................................................... 13

4.1 סטטיסטיקה תיאורית................................................................................................. 13

4.2 בדיקת השערות המחקר.............................................................................................. 13

5. דיון סיכום ומסקנות.................................................................................................... 16

5.1 חוזקות, מגבלות, ורעיונות למחקרים עתידיים.............................................................. 17

5.2 סיכום ומסקנות......................................................................................................... 17

6.רשימת מקורות :.......................................................................................................... 18

פרטים נוספים

כיצד משפיע אקלים ארגוני של בית ספר, על כוונת העזיבה ושביעת רצון המורים בארגון המעסיק

מק"ט

880113

מספר עמודים

20

מספר מילים

3772

מספר מקורות בעברית

4

מספר מקורות באנגלית

8

מחיר (כולל מע"מ)

249 ₪


אפשרויות תשלום

אפשרויות התשלום לרכישת החומר האקדמי הם: כרטיסי האשראי המוכרים בארץ מכל הסוגים, PayPal, או העברה בנקאית (בתיאום טלפוני מראש ) 24 שעות ביממה.
מיד לאחר ביצוע ואישור התשלום העבודה תשלח למיל שהוזן בעת הרכישה. לתיאום תשלום דרך הטלפון ניתן להתקשר לטלפון מספר: 052-4041788