קטע מהעבודה

הספרות המדעית מעידה רבות על הלחץ והשחיקה שנוצרו עקב המגפה, ובעיקר בקרב הצוותים הרפואיים שנמנים כקו הגנה ראשוני במלחמה מול הנגיף.

המגפה שהחלה להתפשט בדצמבר 2019, הביאה חלקים ניכרים מהעולם למצבי סגר, מעבר אינטנסיבי לעבודה מהבית, תקופות ממושכות ללא הכנסה וחוסר ודאות בריאותי ותעסוקתי, העלתה את סוגיית הלחץ והשפעותיו על חיי האזרחים ביתר שאת. סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה (2020) מעלה כי כ-15% חוו לחץ רב ו-25% נוספים חוו לחץ בינוני בתקופת הסגר.

מבין ההשלכות של הסגר, מקומות עבודה רבים שובשו, כך שרבים מן העובדים הוצאו לחל"ת או פוטרו ממקום עבודתם והם חיו תחת אי וודאות כלכלית שהשפיע רבות על הצורך להישאר מועסק והצורך להרוויח משכורת ביושר (שורץ ואחרים, 2020).

הספרות גם מעידה על הקשר הקיים בין לחץ ושחיקה ומחויבות ארגונית, כך שהמסקנה המשתמעת מכך היא שככל שהשחיקה והלחץ עולים, כך המחויבות הארגונית יורדת (Sarisik, et al., 2019). יחד עם זאת, מחקרי עבר לא נבחנו תחת השפעת מגפת הקורונה, ותחת השפעת האי וודאות הכלכלית שנוצרה בקרב האזרחים.

לאור זאת, עולה המחקר הנוכחי שבא לבדוק את השפעת הלחץ של מגפת הקורונה על עובדי עיריית חיפה ואת הקשר למחויבות ארגונית. מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון עד כמה עובדי עיריית חיפה חוו את הלחץ ואת השחיקה לאור המגפה, והאם יש קשר למחויבות הארגונית שלהם.

אי לכך, שאלת המחקר היא האם יש קשר בין לחץ ושחיקה בעקבות מגפת הקורונה לבין מחויבות ארגונית של עובדי עיריית חיפה?

אנחנו משערים כי:

-        יימצא קשר חיובי בין לחץ ושחיקה בשל הקורונה לבין מחויבות ארגונית של עובדי עיריית חיפה

-        יימצא קשר חיובי בין ותק במקום העבודה לבין מחויבות ארגונית של עובדי עיריית חיפה.

-        יימצא קשר בין ותק במקום העבודה לבין תחושה של לחץ ושל שחיקה בקרב עובדי עיריית חיפה.

העבודה בנויה בצורה הבאה: הפרק הראשון ידון בהרחבה אודות המושגים לחץ ושחיקה, הפרק השני ידון בהרחבה אודות המושג מחויבות ארגונית והקשר ללחץ ושחיקה. לאחר מכן, נציג את שיטת המחקר, את הממצאים, ולבסוף נדון אודות התוצאות שהתקבלו ונסכם את המחקר.


תוכן עניינים

 

מבוא. 3

פרק 1 – לחץ ושחיקה.. 4

1.1 השפעות לחץ ושחיקה.. 5

פרק 2 – מהי מחויבות ארגונית?. 6

2.1 הקשר בין מחויבות ארגונית, לחץ ושחיקה.. 7

מתודולוגיה.. 8

אוכלוסיית מחקר. 8

כלי מדידה.. 8

שיטה.. 9

ממצאים.. 10

דיון 12

סיכום.. 14

ביבליוגרפיה.. 15

נספחים:. 19

נספח מספר 1:. 19

נספח מספר 2:. 22

נספח מספר 3:. 22

נספח מספר 4:. 23

נספח מספר 5:. 23

 

רשימת טבלאות:

טבלה מס' 1: מדגם המחקר:. 8

טבלה מס' 2: נתונים אודות מהלך העבודה בתקופת הקורונה:. 10

טבלה מס' 3: ממצאים תיאוריים עבור המשתנים לחץ, שחיקה ומחויבות ארגונית:. 10

טבלה מס' 4: ממצאים תיאוריים עבור המשתנים לחץ ושחיקה:. 10

טבלה מס' 5: ממצאים תיאוריים עבור המשתנה מחויבות ארגונית:. 11

 

פרטים נוספים

סמינריון לחץ ושחיקה עקב מגפת הקורונה בקרב עובדי עיריית חיפה ורמת המחויבות למקום העבודה

מק"ט

880266

מספר עמודים

23

מספר מילים

5443

מספר מקורות בעברית

1

מספר מקורות באנגלית

32

מחיר (כולל מע"מ)

449 ₪


אפשרויות תשלום

אפשרויות התשלום לרכישת החומר האקדמי הם: כרטיסי האשראי המוכרים בארץ מכל הסוגים, PayPal, או העברה בנקאית (בתיאום טלפוני מראש ) 24 שעות ביממה.
מיד לאחר ביצוע ואישור התשלום העבודה תשלח למיל שהוזן בעת הרכישה. לתיאום תשלום דרך הטלפון ניתן להתקשר לטלפון מספר: 052-4041788