קטע מהעבודה

החזון הבינלאומי מתווה את אופייה של מערכת החינוך בה הטכנולוגיה הופכת לחלק בלתי נפרד מהחינוך, באמצעות מיזוג החינוך עם אזרחות וקהילה, ויישום והנחלה בפועל של מיומנויות המאה ה-21 (Taherizadeh, Fraizer, Miramontes, Madjidi & Andrews, 2017) בדגש על פתיחות ושיתוף (משרד החינוך, 2013ג). כיום בעולם דיגיטלי בו אנחנו מוקפים ושקועים בטכנולוגיה, הקצב של השינויים והחידושים הטכנולוגיים הולך ומתגבר ומוביל לשינויים מסיביים בכל ההיבטים של חיינו, הכולל גם את הדרך שבה אנו מלמדים ולומדים.

התלמידים של היום שונים מאוד מאלו של הדורות הקודמים; שלא כמו בעבר, רבים מהם אינם נמנים עם שכבות העילית, והשונות בין התלמידים מבחינה חברתית-תרבותית ובכל מה שכרוך בכך, גדולה הרבה יותר מאשר בעבר. שונות זו דורשת התייחסות בהתאמת דרכי ההוראה לצרכים וליכולות של התלמידים בני ימינו. התלמידים של היום הם ״ילדים דיגיטליים״, שגדלו לתוך הטכנולוגיה הדיגיטלית ולכן רגילים בשימוש אינטנסיבי במדיה ניידת וחברתית. אחוז התלמידים המגיעים ללימודים עם טלפונים חכמים, מחשבים ניידים או טאבלטים, הולך ועולה בהתמדה, והם מצפים להשתמש באמצעי מדיה אלו, כך שזה יעזור להם באופן מיטבי ללמידה.

לכן, במחקר זה אבדוק את השפעת השימוש בטכנולוגיות המחשב, בהוראת שפות, על הרחבת עולם המושגים של התלמידים, על יצירת גילויים ומוטיבציה להכרת היצירה, על הפעלת התלמידים בעבודה האישית שמותאמת לסגנון הלמידה שלהם ו/או לתחומי התעניינותם, וכן בדיקת השפעת שילוב הטכנולוגיה בהוראת שפות על קידום אופן הלמידה ואיכותה בשיעורי השפות.

 

מטרות המחקר:

המטרה העיקרית במחקר זה הוא לבדוק את השפעת השימוש בכלים הטכנולוגיים החדשניים בכיתה, על קידום המוטיבציה בהוראה ובלמידה, במיוחד בלימוד שפות בחטיבת הביניים בחברה הערבית, ובאופן ספציפי המחקר מנסה להשיב על שאלות המחקר הבאות:

-        כיצד משפיע שילוב הטכנולוגיה בשיעורי השפות לקידום למידה משמעותית והוראה משמעותית בלימודי השפות (ערבית, עברית ואנגלית)?

-        כיצד משפיע שילוב הטכנולוגיה בשיעורי השפות על הלמידה השיתופית בקרב התלמידים?

-        מהי השפעת השימוש בכלים טכנולוגיים על הגברת המוטיבציה ללמידת מקצועות השפות (ערבית, עברית ואנגלית)?


תוכן עניינים

1.מבוא.

מטרות המחקר

רציונל המחקר

2.סקירת ספרות

2.1.למידה משמעותי3

האלמנטים של למידה משמעותית

למידה משמעותית במאה ה-21

2.2.הוראה משמעותית

עקרונות ההוראה המשמעותית

2.3.למידה שיתופית

למידה שיתופית מול למידה פרונטאלית

למידה שיתופית בהוראה מקוונת

מאפייני הלמידה השיתופית

תפקיד המורה

תפקיד הלומד

למידה בצל הקורונה

2.4.מוטיבציית למידה

מוטיבציית למידה בצל הקורונה

3.מתודולוגיה

3.1.משתתפי המחקר ושדה המחקר

3.2.הליך המחקר ואתיקה

3.3.ניתוח הנתונים

4.ממצאים

תצפיות

ראיונות מול מורים

ריאיון עם קבוצת מיקוד של תלמידים

שאלון רפלקציה לתלמידים

5.דיון

גבולות ומוגבלות במחקר

ביבליוגרפיה

פרטים נוספים

 • למידה משמעותית ומוטיבציה ללמידה כפונקציה של שימוש בטכנולוגיה

   בקרב מורים לשפות בחטיבת הביניים

  מק"ט

  880268

  מספר עמודים

  51

  מספר מילים

  14372

  מספר מקורות בעברית

  20

  מספר מקורות באנגלית

  28

  מחיר (כולל מע"מ)

  499 ₪


אפשרויות תשלום

אפשרויות התשלום לרכישת החומר האקדמי הם: כרטיסי האשראי המוכרים בארץ מכל הסוגים, PayPal, או העברה בנקאית (בתיאום טלפוני מראש ) 24 שעות ביממה.
מיד לאחר ביצוע ואישור התשלום העבודה תשלח למיל שהוזן בעת הרכישה. לתיאום תשלום דרך הטלפון ניתן להתקשר לטלפון מספר: 052-4041788