קטע מהעבודה

משבר הקורונה, קטע את הדרך שבה תכננו את העתיד שלנו לפחות לזמן הקרוב, למרות שאין כרגע צפי לסיומו. על כן, הלימודים שיש להם מסגרת מאוד קבועה ומוכתבת מראש, עוברים בעקבות משבר הקורונה למתכונת מקוונת. בשל המצב, הלמידה המקוונת הופכת להיות הכלי המרכזי לתקשורת בין המוסדות האקדמיים לבין הסטודנטים, בין הסטודנטים לבין המרצים ובין הסטודנטים לבין עצמם.

אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני מערכת החינוך במעבר להוראה מקוונת הינו הצורך להתמודד עם השינוי בתהליכי הוראה ולמידה. תהליכי ההוראה והלמידה המתרחשים בסביבה מקוונת, אינם שכפול של התהליכים המתרחשים בכיתה וזאת מפאת המאפיינים הייחודיים של סביבות למידה אלו. על המרצה והסטודנטים יש להתמודד ולהתרגל למציאות שונה, שבה הגדרת האינטראקציה שונה מההגדרה המוכרת בתהליכי ההוראה והלימוד פנים-מול-פנים (אריאלה, טבצ'ניק, 2020).

סביבות למידה מקוונות מציעות יותר הזדמנויות להתאמה אישית ולגמישות, מה שגורם ליצירת ביקוש מוגבר ללמידה מכוונת עצמית ובנוסף תוכניות חינוך מרחוק מקנות דרישות רבות יותר ללימודים, בהשוואה לסביבת למידה מסורתית (Kirmizi, 2015). עם זאת, נמצא כי לסטודנטים יש גם עמדות שליליות כלפי למידה מקוונת, שנמצאו כקשורות לרמה נמוכה של כישורי מחשב, חרדה טכנולוגית, בעיות חומרת מחשב, כישורי לימוד ירודים, מוטיבציה נמוכה וחוסר יכולת לעבוד באופן עצמאי. משתנים רבים כדוגמת נוכחות חברתית, יחס שוויוני, עידוד מאמץ קבוצתי, התייחסות לסגנונות לימוד של תלמידים שונים וגודל קבוצה, משפעים על איכות האינטראקציה בין המשתתפים ויוצרים את תחושת השייכות בסביבה מקוונת (Rovai, 2002).

לאור זאת, עבודת מחקר זו עוסקת בשאלה האם יש קשר בין מוטיבציית הלמידה לבין ההסתגלות ללמידה מקוונת. ההשערות העולות הן כי יימצא קשר בין רמת מוטיבציית הלמידה ורמת ההסתגלות ללמידה מקוונת, יימצא קשר בין המגדר לבין רמת המוטיבציה לבין רמת ההסתגלות ללמידה מקוונת ויימצא קשר בין גילאים שונים ברמת המוטיבציה לבין רמת ההסתגלות ללמידה מקוונת.

על מנת לחקור נושא זה, הועבר שאלון בקרב 100 סטודנטים הבודק את רמת המוטיבציה שלהם בתקופת הקורונה ואת רמת ההסתגלות ללמידה מקוונת בתקופה זו. על כן, תחילה אציג סקירת ספרות העוסקת בנושא הלמידה המקוונת, המוטיבציה וההסתגלות, לאחר מכן אציג את שיטת המחקר, הממצאים ולבסוף את הדיון והמסקנות. מטרת המחקר הוא להציג נתונים לקובעי מדיניות בנושא ההשכלה הגבוהה, שיכולים לשקול לשנות את המדיניות הנוכחית לאור מגפת הקורונה, ולהתאים ככל הניתן לסטודנטים אשר נתקלים בקשיים לימודיים שיכולים לגרום להם לפרוש.


תוכן עניינים

מבוא:. 3

למידה מקוונת:. 4

מוטיבציה ומסוגלות:. 4

המחקר הנוכחי:. 6

שיטת המחקר:. 7

ממצאים:. 8

דיון ומסקנות:. 8

סיכום:. 9

ביבליוגרפיה:. 10

 

פרטים נוספים

סמינריון האם יש קשר בין מוטיבציית הלמידה לבין ההסתגלות ללמידה מקוונת בקורונה

מק"ט

880271

מספר עמודים

12

מספר מילים

3731

מספר מקורות בעברית

6

מספר מקורות באנגלית

18

מחיר (כולל מע"מ)

289 ₪


אפשרויות תשלום

אפשרויות התשלום לרכישת החומר האקדמי הם: כרטיסי האשראי המוכרים בארץ מכל הסוגים, PayPal, או העברה בנקאית (בתיאום טלפוני מראש ) 24 שעות ביממה.
מיד לאחר ביצוע ואישור התשלום העבודה תשלח למיל שהוזן בעת הרכישה. לתיאום תשלום דרך הטלפון ניתן להתקשר לטלפון מספר: 052-4041788