קטע מהעבודה

ממחקרים עולה כי קיים הבדל רב בהטמעת שילוב התקשוב וטכנולוגיות דיגיטליות משולבות בבית הספר. במחקר של Becker ,2007)), נמצא שיש הבדל בידע ובקיאות בשימוש באינטרנט אצל מורים צעירים שגילם מתחת 30-לעומת מורים שמעל גיל זה, אך מצא שאין התקיימותו של הבדל בעמדות כלפי חשיבות השימוש באינטרנט בכיתה.

החוקרים Hung & Hus, 2010; Tezci, 2007)) מצאו שקיים קשר מובהק בין הקשר בין עמדות כלפי שימוש בתקשוב, בכיתות לבין הגיל והוותק, מורים בעלי וותק וגיל גדול מדווחים בדרך כל על עמדות פחות חיוביות כלפי מחשבים בכלל וכלפי שימוש בטכנולוגיות מידע.

לעומת מה שהוזכר קודם, במחקרם של (Mizrachi & Shoham, 2004) הגיל לא נמצא כגורם משפיע על עמדות הנשאלים כלפי מחשב.

במחקר של Alghazo, 2006)), נמצא שמורים צעירים יותר עם ותק של פחות שנים מגלים עמדות חיוביות יותר כלפי כלי התקשוב לעומת מורים מבוגרים יותר עם ותק גדול יותר. גם היא דווחה על הבדל בבקיאות בשימוש במחשב ובקיאות בשימוש באינטרנט מורים צעירים יותר בקיאים יותר.

מקומו של אקלים והנהלת בית הספר בשינוי עמדות המורים כלפי התקשוב:

תוכנית התקשוב מצריכה תהליך הטמעה כמו כל תהליך אחר שמחלחל לבית הספר. עניין זה דורש הכנה לתהליכים הארגוניים והפדגוגיים, לאקלים הבית ספרי, ומערכת ניהולית תומכת ותורמת לשילוב והטמעת התוכנית. ההנהלה נחשבת לגורם חשוב בתהליך זה (Fullan ,1998). התמיכה והעידוד והמעורבות של מנהל בית הספר בתהליך ההטמעה מרחיב את הסיכויים להצלחת ההטמעה (Marsh ,2001). כמו כן, למורה יש תפקיד עיקרי בהצלחת שילוב התקשוב, אך על מנת שיוכל לאמץ את החידושים והשינויים וישנה עמדותיו וישתכנע להיות שותף לתהליך, הוא צריך תמיכה מהמערכת הבית ספרית, שתאפשר לו להתמודד עם נורמות חדשות, ודרכי התנהגות ודפוסי עבודה שלא הכיר קודם.


תוכן עניינים

תקציר:. 6

מבוא:. 8

סקירת ספרות:. 9

תכנית התקשוב הלאומית:. 9

מאפייני התקשוב במאה ה-21 :. 9

הבדלים מגדריים ותרבותיים והשפעותיהם על עמדות כלפי שימוש התקשוב:. 11

הגיל והשפעתו על עמדות כלפי מחשבים:. 12

מקומו של אקלים והנהלת בית הספר בשינוי עמדות המורים כלפי התקשוב:. 12

תקשוב בחברה הבדואית:. 12

החינוך בצל מגפת הקורונה:. 13

מתודולוגיה:. 15

שיטת המחקר:. 15

אוכלוסיית המחקר:. 15

כלי המחקר:. 15

תהליך המחקר:. 16

שיטת הניתוח:. 16

ממצאים:. 17

שאלון:. 17

ראיונות:. 23

דיון וסיכום :. 32

המלצות:. 34

מגבלות המחקר:. 35

ביבליוגרפיה:. 36

נספחים:. 39

פרטים נוספים

סמינריון בנושא עמדות המורים כלפי שילוב אמצעי התקשוב בהוראה לפני ובמהלך הסערה של מגפת הקורונה

מק"ט

880285  

מספר עמודים

34

מספר מילים

11127

מספר מקורות בעברית

5

מספר מקורות באנגלית

30

מחיר (כולל מע"מ)

299 ₪


אפשרויות תשלום

אפשרויות התשלום לרכישת החומר האקדמי הם: כרטיסי האשראי המוכרים בארץ מכל הסוגים, PayPal, או העברה בנקאית (בתיאום טלפוני מראש ) 24 שעות ביממה.
מיד לאחר ביצוע ואישור התשלום העבודה תשלח למיל שהוזן בעת הרכישה. לתיאום תשלום דרך הטלפון ניתן להתקשר לטלפון מספר: 052-4041788