קטע מהעבודה

המאפיינים העיקריים של המהפכה התעשייתית היו טכנולוגיים, חברתיים ותרבותיים. מבחינה טכנולוגית השינויים הם: (1) שימוש בחומרי יסוד חדשים, בעיקר ברזל ופלדה. (2) שימוש במקורות אנרגיה חדשים כמו דלק, פחם, מנוע הקיטור, חשמל, נפט ומנוע הבעירה הפנימית. (3) המצאת מכונות חדשות כמו הג'ני המסתובב שאפשר ייצור מוגבר תוך הוצאה קטנה יותר של אנרגיה אנושית. (4) ארגון חדש המכונה מפעל המערכת, אשר כללה חלוקת עבודה והתמקצעות. (5) התפתחויות חשובות בתחבורה ותקשורת, לרבות קטר הקיטור, ספינת הקיטור, רכב, מטוס, טלגרף ורדיו. ו-(6) יישום המדע הגובר לתעשייה. שינויים אלו אפשרו שימוש מוגבר במשאבי הטבע וייצור המוני של ייצור מוצרים (Ashton, 1997).

מבחינה חברתית, השינוי העיקרי היה המעבר מהעבודה המתבצעת בידיים לעבודה המתבצעת במפעלים. במפעלים הראשוני תנאי העבודה היו קשים ולא בטוחים. המכונות היוו איום משמעותי על חיי העובדים, והעבודה הקטלנית ביותר בוצעה במכרות הפחם. לבעלי המפעלים הייתה שליטה ניכרת בחייהם של עובדים שעבדו שעות ארוכות תמורת שכר נמוך. עובד ממוצע עבד 14 שעות ביום, שישה ימים בשבוע. העובדים פחדו לאבד את מקום עבודתם והם לא התלוננו על התנאים הנוראיים והשכר הנמוך. יותר מכך, בעלי המפעלים העסיקו נשים וילדים, אך שילמו להם פחות שכר. לכן, עבודת הילדים גדלה מכיוון שהשאירה את עלויות הייצור נמוכות והרווחים גבוהים. כתוצאה מכך, מעמד הפועלים חי בעוני, בעוד שהבוסים שהרכיבו את מעמד הביניים התעשרו על חשבונם (More, 2002).


תוכן עניינים

מבוא:. 3

פרק ראשון – היווצרות עולם העבודה:. 4

1.1 רקע היסטורי 4

1.2 דורות שונים בעולם העבודה. 6

פרק שני – הגלובליזציה ועולם העבודה:. 10

2.1 מהי גלובליזציה והשפעותיה על עולם העבודה. 10

2.2 המאפיינים של עולם העבודה החדש.. 11

פרק שלישי – מגפת הקורונה ועולם העבודה:. 15

3.1 השפעות המגפה על עולם העבודה. 15

3.2 ישראל כמקרה בוחן 16

דיון ומסקנות:. 19

ביבליוגרפיה:  21

פרטים נוספים

סמינריון שינויים בעולם העבודה

מק"ט

880298  

מספר עמודים

24

מספר מילים

8880

מספר מקורות בעברית

22 ~

מספר מקורות באנגלית

40 ~

מחיר (כולל מע"מ)

399 ₪


אפשרויות תשלום

אפשרויות התשלום לרכישת החומר האקדמי הם: כרטיסי האשראי המוכרים בארץ מכל הסוגים, PayPal, או העברה בנקאית (בתיאום טלפוני מראש ) 24 שעות ביממה.
מיד לאחר ביצוע ואישור התשלום העבודה תשלח למיל שהוזן בעת הרכישה. לתיאום תשלום דרך הטלפון ניתן להתקשר לטלפון מספר: 052-4041788