קטע מהעבודה

ההגדרה המקובלת בעולם המדעי היא ששחיקה הינה מצב של תגובה מתמשכת לגורמי דחק (stress) כרוניים, רגשיים ובינאישיים במקום העבודה, והיא מוגדרת על ידי שלושה מרכיבים: תשישות, דה פרסונליזציה ותחושת חוסר יעילות (Maslach, et al., 2001).

מרכיב התשישות מתייחס לתחושות של היעדר אנרגיה ומיצוי המשאבים הפיזיים והרגשיים של האדם והוא משקף את מימד הדחק (stress) האינדיבידואלי של השחיקה (Maslach & Leiter, 2008). מרכיב התשישות מייצג את מימד המתח האינדיבידואלי של השחיקה. מרכיב התשישות הינו הביטוי הבולט ביותר של תופעת השחיקה, כך שכאשר עובדים מתארים עצמם או אחירם כמי שחווים שחיקה, הם לרוב מתייחסים לתחושות של תשישות (Shirom, 1989). אולם, העובדה שתשישות הינה קריטריון הכרחי לשחיקה, אין משמעה כי היא בלבד מספיקה בכדי להסביר את התופעה לחלוטין. אמנם התשישות משקת את מימד הדחק (stress) של השחיקה, אך היא אינה יכולה להסביר את ההיבטים השונם של מערכת היחסים שיש לאנשים עם עבודתם. תשישות איננה תופעה שאנחנו "רק" חווים, אלא היא מובילה אותנו לפעולות של ריחוק רגשי וקוגניטיבי מעבודתנו, כביכול כאמצעי להתמודד עם העומס בעבודה (Maslach, et al., 2001). קורדס ודוהרטי (1993), מוסיפים כי תחושת התשישות עשויה להופיע עם תסכול ומתח, כיוון שהעובד מבין שהוא לא יכול להמשיך לתת מעצמו או להיות אחראי כלפי לקוחותיו, כפי שהיה בעבר. סימפטום נפוץ ביחס לרכיב זה הוא החרדה מעצם הרעיון של הגעה לעבודה (Cordes & Dougherty, 1993).

הרכיב השני של השחיקה הינו דה-פרסונליזציה (ציניות) והוא כולל תגובות שליליות, חסרות רגישות או מנותקות של העובד כלפי היבטים שונים של עבודתו (Maslach, et al., 2001). מרכיב זה מייצג את הממד הבינאישי של השחיקה ומהווה ניסיון של העובד לייצר דיסטנס בינו לבין עבודתו (מקבלי השירות, העמיתים או הארגון) כתגובה מיידית לתשישות (Maslach & Leiter, 2008). למעשה, העובד מתעלם מהתכונות שהופכות את מקבלי השירות לבני אדם, וכך, בהיותם אובייקטים, קל יותר להתמודד עם דרישותיהם. מחוץ לתחום שירותי האנוש, עובדים משתמשים בריחוק קוגניטיבי על ידי פיתוח גישה אדישה או צינית. סימפטומים נוספים כוללים שימוש בשפה מאוד אבסטרקטית, אינטלקטואליזציה של הסיטואציה, נסיגה מהעבודה על ידי הפסקות ממושכות או שיחות ממושכות עם העמיתים ושימוש מוקצן בז'רגון מקצועי (Cordes & Dougherty, 1993).


תוכן עניינים

פרק 1 – מבוא.. 3

פרק 2 – סקירת ספרות.. 4

2.1 מהי שחיקה?. 4

2.2 מאפייני הלחץ. 6

2.3 לחץ ושחיקה נפשית בקרב שוטרים.. 6

פרק 3 – שביעות רצון במקום העבודה:. 7

מתודולוגיה. 9

אוכלוסיית המחקר. 9

כלי המדידה. 10

שיטה. 10

ממצאים.. 11

דיון 13

סיכום.. 14

ביבליוגרפיה. 16

נספחים   18

פרטים נוספים

לחץ ושחיקה עקב מגפת הקורונה בקרב שוטרים ושביעות רצונם מהעבודה

מק"ט

880299  

מספר עמודים

25

מספר מילים

5934

מספר מקורות בעברית

2

מספר מקורות באנגלית

30

מחיר (כולל מע"מ)

349 ₪


אפשרויות תשלום

אפשרויות התשלום לרכישת החומר האקדמי הם: כרטיסי האשראי המוכרים בארץ מכל הסוגים, PayPal, או העברה בנקאית (בתיאום טלפוני מראש ) 24 שעות ביממה.
מיד לאחר ביצוע ואישור התשלום העבודה תשלח למיל שהוזן בעת הרכישה. לתיאום תשלום דרך הטלפון ניתן להתקשר לטלפון מספר: 052-4041788