עבודה מרחוק

מק"ט : 2425

טיפול רפואי בסוף החיים וקורונה

מק"ט : 2441

עבודה מסכמת לקורס אסטרטגיה עסקית

מק"ט : 2454

עבודה עיונית בנושא כפיית החיסונים

מק"ט : 2478

סמינריון שינויים בעולם העבודה

מק"ט : 2512