1-      "התקנון" ותנאי השימוש כתובים בלשון זכר, זאת למען הנוחיות בלבד ומיועדים לזכר ונקבה כאחד.

2-       רשאי לקנות ולבקש כתיבת עבודה מדעית אקדמית דרך האתר והמאגר "AcademicStock", בעלי דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף.

3-      תנאי מוקדם לתוקף קבלת העבודה הוא אישור תשלום חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה, או העברה בנקאית.(יש אפשרות לתיאום התשלום דרך הטלפון)

4-      הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שייעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין "AcademicStock" לכל דבר ועניין.

5-      הנך מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלו במלואן ובעיון כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדיםגלישה באתר ו/או עבודות המוצעות בו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה אתה מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר

6-      השימוש בתכני האתר "AcademicStock" הוא למטרות אקדמיות בלבד. השימוש אסור לצרכים מסחריים כמו: מאגרים אלקטרוניים, אקדמיים וכו'. אין להשתמש בתכני האתר למעט שימוש אישיהרוכש מצהיר ויודע כי כל העבודות אותן רכש מאתר "AcademicStock" מוגנים תחת זכויות היוצרים של כותביהןעם רכישת עבודה ב-"AcademicStock" מתחייב הרוכש לא לעשות כל שימוש בתכנים באופן שיפר את כללי המוסד האקדמי בו הוא לומדהרוכש מצהיר כי הוא מתחייב לא להעתיק את תוכן העבודות.

7-      הרוכש יעשה שימוש בתכנים שרכש לעזר בכתביו בלבדהרוכש עבודה מתחייב לא להפיץ, לסחור או למכור מתוכן העבודה לצד ג' כלשהו "AcademicStock" לא תישא בשום אחריות לגבי תביעות והוצאות שונות אשר נגרמו לרוכש העבודה ועקב השימוש בה.

8-      "AcademicStock" אינה אחראית לנכונות, דיוק ושלמות התכנים, השימוש בהם ייעשה באחריות הרוכש בלבד, לגבי כל תוכן באתר מצורף תיאור מדויק שמאפשר לרוכש להחליט באם התוכן מתאים עבורו מראש או שלא.

9-        העבודות המוצעות למכירה 
עבודות אקדמיות - עבור כל עבודה המוצעת למכירה מוצג דף מכירה. דף המכירה כולל את שם העבודה, תקציר העבודה, תוכן עניינים, מספר מילים, מספר מקורות ביבליוגרפים והמחיר, בנוסף מופיע מחיר עבור אפשרות רכישת העבודה בבלעדיות (העבודה תוסר מהמאגר אחרי הרכישה בתוספת תשלום שנקבע עבור כל עבודה בנפרד)

10יודגש כי " AcademicStock" אוסרת כל שימוש שלא כדין בתוצרים אותם היא מספקת  כגון שימוש לרעה והגשת התוצרים שסופקו בשמו של הלקוח ובמרמה. AcademicStock ממליצה להשתמש בחומרים הנכתבים על ידי כותבי " AcademicStock" כאל מקור ביבליוגרפי לכל דבר המרכז את החומר הנדרש לכתיבת עבודתם בלבד

11-  אפשרויות תשלום
-
ניתן לשלם באתר באמצעות כרטיסי אשראי המוכרים בארץ
-
תשלום בכרטיסי אשראי באמצעות הטלפון
-
העברה בנקאית (בתיאום מראש)

12-  מסים
כל המחירים באתר כוללים מע"מ במידה וחל על אותם מוצרים תשלום מע"מ על פי כל דין, אלא אם צויין מפורשות אחרת.