שאלוני מחקר

שאלון מחקר: מוטיבציה בספורט

מספר עבודה : 2332

עבודות סמינריון

סמינריון אלימות נוער

מספר עבודה : 2212

סקירת ספרות

סיכום 3 מאמרים וספר בנושא: דרכי התמודדות הורים עם ילדים הלוקים באוטיזם

מספר עבודה : 2232

עבודות סמינריון

סמינריון - לקויות למידה גורמים ומאפיינים, הישגים לימודיים של ילדים עם ליקויי למידה

מספר עבודה : 2220

עבודות סמינריון

סמינריון , אלימות במשפחה ערבית, השפעות חברתיות פסיכולוגיות של אלימות נגד נשים ערביות

מספר עבודה : 2240

אלימות ועבריינות

סמינריון בנושא הגורמים לעבריינות ולשימוש בסמים בקרב בני נוער

מספר עבודה : 2367

פסיכולוגיה

עבודת סמינריונית: ההסכמה למושג המתת חסד לחולה שנוטה למות במגזר הערבי בישראל

מספר עבודה : 2343

מצגות

מצגת של 9 שקפים בנושא דיכאון אחרי לידה , נישואים בחברה הערבית

מספר עבודה : 2270

עבודות סמינריון

סמינריון דיכאון לאחר לידה

מספר עבודה : 2242